Matènwa Community Learning Center Rotating Header Image

About us

Estaf Lekòl Kominote Matènwa


Abner Sauveur

 

Mwen dirije 2 lekòl deja. Kounye a m ap dirije yon lekòl nan Matènwa ki rele ” Lekòl Kominote Matènwa Pou Devlòpman.

Konnen plis


 

Roseline Obel

Pwofesè

Kounye a mwen se yon anseyan, m ap travay nan Lekòl Kominote Matènwa Pou Devlòpman depi 2 ane. Mwen fè pati yon gwoup fanm yo rele” Fanm Kouraj” k ap travay pou konbat vyolans fanm ak timoun ap sipòte an Ayiti.

Konnen plis.


Millienne Angervil

 

Pwofesè

M ap travay nan Lekòl Kominote Matènwa depi nan ane 1998. Objektif mwen kòm yon edikatè, se ede elèv mwen yo gen kapasite pou konbat ak elimine chomay, vyolans sou timoun ak granmoun ap sibi nan sosyete a.

Konnen plis.


 

Afelene Rosemond

Pwofesè

Mwen gen 6 ane depi m ap travay nan LKMPD ak timoun. Mwen nan yon gwoup ki rele “Fanm Kouraj” k ap travay sou dwa fanm, sitou nan domèn restavèk, nou vrèman trè sansib sou sa a.

Konnen plis.


Benaja Antoine

 

Pwofesè

Bi mwen kòm yon pwofesè se rive ede elèv mwen yo jwenn yon pi bon ledikasyon ki pratik, sa vle di ki marye ak reyalite lavi timoun yo e ki kapab ede yo vin yon vrè lidè nan kominote y ap viv la.

Konnen plis.


 

Enel Angervil

Pwofesè

Filozofi m se chanje sistèm edikasyon tradisyonèl la nan yon edikasyon pratik ki mare avèk lavi moun, konbat kont vyolans nan lavi tout moun. Rèv mwen se bay patisipasyon m nan tout sans pou chanje peyi d Ayiti nan nivo edikasyon entelektyèl ak espirityèl.

Konnen plis.


Robert Cajuste

 

Pwofesè

Mwen vle kolabore ak nenpòt moun, asosyasyon, Òganizasyon ki vle ede Granmoun li ak ekri. Mwen vle patisipe nan tout bagay ki ka pèmèt moun devlope

Konnen plis.


 

Vana Edmond

Pwofesè

Tande Vana chante:

Famn malere

Ekonomi

Leave a Reply